Investering energielijst 2011

Stap 1 Meldingsformulier op tijd opsturen/indienen
Voor aanvragen met betrekking op de donQi kleine windmolen moet het Bureau IRWA uw meldingsformulier 2011 ontvangen hebben binnen drie maanden na het verstrekken van de opdracht. Stuurt u het formulier later in, dan heeft u geen recht meer op de EIA. U kunt iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. Download hiervoor het machtigingsformulier en stuur deze met de melding mee.
Zijn er ook voortbrengingskosten gemaakt? Dan moet u deze melden binnen drie maanden na het eind van het kalenderkwartaal waarin deze kosten zijn gemaakt.
Neemt u het bedrijfsmiddel waarvoor voortbrengingskosten zijn gemaakt in de loop van datzelfde kalenderkwartaal in gebruik? Meld de kosten dan binnen drie maanden na de datum van ingebruikneming. U kunt eenvoorbeeld meldingsformulier bekijken.
 
Stap 2 Behandeling van uw aanvraag
U krijgt binnen vier weken een ontvangstbevestiging van het Bureau IRWA met een registratienummer. Om vast te kunnen stellen of uw investering aan de eisen voldoet, kan Agentschap NL aanvullende informatie bij u opvragen. De Belastingdienst beslist over de toekenning van de EIA.Investering energielijst 2012
 

Stap 1 Digitale meldingsformulier op tijd indienen
Investeert u in januari 2012 of later? Uw aanvraag met betrekking tot de energielijst 2012 kunt u uitsluitend indienen via het eLoket van Agentschap NL. In dit digitale loket vindt u het EIA formulier bij de letter 'E'. Heeft u vragen? Kijk op de website van eLoket of bel de bijhorende helpdesk, op de homepage staat het telefoonnummer.

Om in te kunnen loggen bij eLoket heeft uHerkenning nodig. Met eHerkenning regelt u eenvoudig uw zaken met de overheid. Door in te loggen met eHerkenning weet de overheidsorganisatie direct met welk bedrijf ze te maken heeft én dat de betreffende persoon daarvoor is gemachtigd. Als intermediair gebruikt u uw eigen eHerkenningsmiddel en niet dat van het bedrijf waar u de aanvraag voor indient.
 

Heeft u eHerkenning nog niet eerder gebruikt?
Dan kunt u eHerkenning eenvoudig aanvragen. U krijgt de aanbieders in beeld en kunt kiezen bij welk bedrijf u eHerkenning wilt aanvragen. Betrouwbaarheidsniveau 1 is voldoende en gratis te verkrijgen. De inlogcodes krijgt u uiterlijk binnen een paar werkdagen toegestuurd, maar soms gaat het sneller. Hou daar rekening mee, zodat u uw aanvraag op tijd doet.

Maakt u al wel gebruik van eHerkenning? 
Dan kunt u met de eerder verstrekte inlogcodes voor eHerkenning inloggen en meteen het digitale meldingsformulier invullen.

Stap 2 Behandeling van uw aanvraag
Als u het digitale formulier volledig heeft ingevuld en op 'verzenden' heeft geklikt, krijgt u meteen een terugkoppeling of dit inderdaad gelukt is. Daarna krijgt u per email een ontvangstbevestiging van Agentschap NL. In het eLoket kunt u uw melding ook terugvinden in 'Mijn overzicht'. Om vast te kunnen stellen of uw investering aan de eisen voldoet, kan Agentschap NL aanvullende informatie bij u opvragen. De Belastingdienst beslist over de toekenning van de EIA.